Wnętrze skrzyni biegówSerwis automatycznych skrzyń biegów

Oferta specjalistów od automatycznych skrzyń biegów - Warszawa

Automatyczne skrzynie biegów to mechanizmy precyzyjnie skonstruowane i przeznaczone do pracy przy dużych obciążeniach mechanicznych. Jak każdy inny podzespół w pojeździe wymagają regularnych serwisów i przeglądów. Ocena ich pracy poddawana jest w trakcie serwisu dokładnej diagnostyce. Podstawową czynnością podczas serwisu automatycznych skrzyń biegów jest wymiana oleju. 

Wymiana oleju w skrzyni biegów - Warszawa

Niski poziom oleju lub jego zła jakość, spowodowana przedłużającą się eksploatacją to jedne z najczęstszych przyczyn awarii automatycznych skrzyń biegów. Zużyty olej traci swoje właściwości i parametry. Pracujące w skrzyni elementy nie mają odpowiedniego smarowania oraz chłodzenia i ulegają zniszczeniom, a w konsekwencji poważnym awariom. Zaleca się częste kontrole stanu oleju poprzez monitorowanie bagnetu kontrolnego (o ile pojazd taki posiada) oraz ocenę koloru i zapachu oleju. Każdy producent zaleca wymianę oleju w przekładni po przejechaniu 60-70 tys. km. 

Jeśli chcesz uniknąć kosztownej naprawy, dokonuj regularnych serwisów automatycznej skrzyni biegów i korzystaj z naszych usług, wymieniając olej zgodnie z zaleceniami! Zapraszamy do naszych warsztatów pracujących w kilku regionach kraju. Skontaktuj się z nami i umów na serwis.